Följ oss på Facebook          https://www.facebook.com/landyachtzlongboards


Rättsliga uppgifter

Personuppgifter
Som kund hos Landyachtz.se måste du godkänna att vi behandlar uppgifter om dig. Vi kommer aldrig att låta någon annan få tillgång till eller använda dessa uppgifter. Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. Du behöver inte uppge ditt personnummer för att handla hos oss. De enda uppgifterna vi spar i vår kundbas är dina ordrar, ditt namn, adress, telefonnummer, Ip-nummer samt email.

Åldersgräns för beställningar
Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss. Vi ber dig att lämna namn och telefonnummer till myndig person som har godkänt ditt köp, i meddelanderutan i kassan.

Slutförsäljning
Landyachtz.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Landyachtz.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Landyachtz.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Säkerhet och trygghet
Det är tryggt att handla hos oss. Du kan alltid kontakta oss på telefon, e-mail eller boka in en träff. Ring 0736-162246eller e-maila landymatte@hotmail.com

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Landyachtz.se sida, som gör att Landyachtz.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Landyachtz.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Extrapriser